logo Telos

Met de Telos Duurzaamheidscan kun je concrete beleidsvoornemens en projectplannen beoordelen op hun bijdrage aan duurzame ontwikkeling.

logo Telos

Hoe werkt het?

Het idee is eigenlijk heel simpel. Kort door de bocht is iets duurzaam als het bijdraagt aan zowel People, Planet als Profit. Deze drie kapitalen bestaan weer uit verschillende onderdelen. Bij Telos noemen we dit voorraden. Denk aan gezondheid en veiligheid bij People, aan bodem en lucht bij Planet en aan arbeid en infrastructuur bij Profit.

Met de Telos Duurzaamheidscan scoor je je project op álle voorraden. Dit doe je alleen of in een groep samen met anderen. Het resultaat is een driehoek die laat zien hoe jij en anderen verwachten dat de impact van jouw project op People, Planet en Profit zal zijn. En tot slot: een project scannen kost je niets, alleen wat tijd!

Voorbeeld ppp-scan resultaat

Aan de slag!

waarom een scan en voor wie?

De scan is er voor iedereen die begaan is met zijn omgeving en hier positief aan wil bijdragen. Al in een vroeg stadium kun je concrete beleidsvoornemens, projecten en plannen beoordelen op hun bijdrage aan duurzame ontwikkeling. Op basis van de uitkomsten kan je weer concrete suggesties doen voor verbetering van die plannen.

Tot slot is het niet alleen een praktisch hulpmiddel voor planvorming, maar een scan zorgt er ook voor dat je transparant kunt zijn naar alle betrokkenen. De scan wordt veel gebruikt door beleidsmedewerkers van overheden en door projectmanagers uit het bedrijfsleven of ngo’s. De scan is er voor iedereen die actief wil nadenken over duurzame ontwikkeling!